Avstängning av gångtunnel

Stängning av gång- och cykeltunnel under Fyrisborgsgatan kommer ske 2/11.

Fredag 2 november kl 07.00 kommer gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan, mellan Sala Backe och Årstatorg att stängas på grund av byggnationsarbeten. Den kommer sedan att vara avstängd en längre tid. Detta kommer att påverka skolvägen för flera av eleverna på Johannesbäcksskolan.

Nedanstående information har vi fått från kommunen.

Det kommer att iordningställas två korsningar med trafiksignaler. Ambitionen är att den ena ligger i Sparrisgatans förlängning och den andra i Svartrotsgatans förlängning (den nya gång- och cykelbana som anlagts mellan Årsta centrum och Brf Årsta (kvarteret Bondbönan). Bilar kommer alltså att tvingas stanna för röd signal när barnen passerar. Tyvärr kommer dessa trafiksignaler under perioden november-mars vid olika enstaka tillfällen att behöva tas ur bruk eller flyttas. Det kommer att finnas minst en korsning med trafiksignaler i sträckan förbi Årsta centrum. Det kommer också att vara skyltat med orange trafikskyltar hur gående och cyklister ska röra sig i området.

Där barnen passerar den tillfälliga korsningen vid Svartrotsgatan kommer man dessutom att smalna ner körfältet så att gatan bara blir en fil i varje färdriktning. I den permanenta korsningspunkterna längst hela Fyrislundsgatan kommer att anläggas anlägga en mittrefug vilket innebär att man kan passera två körfält i taget. I framtiden kommer trafiken minska ytterligare då de yttre körfälten endast får nyttjas av linjetrafik.

De första dagarna som tunneln inte längre går att använda planerar kommunen att ha stadsvärdar på plats för att hjälpa till att guida och stötta skolbarnen som ska korsa vägen. De finns på plats måndag och tisdag 5-6 november klockan 7.30 - 8.30 samt 13.30 - 14.45.

25 oktober 2018