Ansökan om skolskjuts och skolbusskort 2020/2021

De elever i lågstadiet som har minst två km mellan skolan och hemmet samt de elever i mellanstadiet som har minst 4 km mellan skolan och hemmet blir automatiskt beviljade skolkort. Också andra elever kan i vissa fall beviljas skolkort och skolskjuts, men vårdnadshavarna måste då aktivt ha gjort en ansökan.

I de fall vårdnadshavare behöver inkomma med ansökan ingår tex;

- Växelvist boende mellan vårdnadshavare

- Trafiksäkerhetsskäl

- Funktionsnedsättning

Ansökan om ovan, görs i första hand via Uppsala Kommuns e-tjänst där vårdnadshavare loggar in med bank-id.

E-tjänsten går att finna via Uppsala Kommuns hemsida - https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

Här går man vidare till rubriken Ansökan om skolskjuts.

Om vårdnadshavare inte har bank-id, går det att skriva ut ansökan och sända in till Utbildningsförvaltningen Skolskjuts per post, alternativt lämna in den i Kontaktcenter på Stationsgatan 12.

Ansökan ska vara inlämnad senast 9 april 2020 för att de som blir beviljade ska kunna garanteras att få allt klart till höstens terminsstart.

 

Med vänliga hälsningar

Uppsala Kommun

Utbildningsförvaltningen Skolskjuts

e-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

telefon må-to kl 9.30-11.30 0771-72 70 01

2 april 2020