Ansök om höstens skolbusskort senast 31 mars

De elever som är folkbokförda på en adress tillräckligt långt från skolan för att de ska ha rätt till ett skolbusskort får det automatiskt hemskickat utan att man behöver göra någon ansökan. De elever som bor nära skolan men har växelvis boende hos en förälder längre bort kan också ha rätt till ett skolbusskort. I det senare fallet måste man dock lämna in en ansökan. Det skall göras senast 31 mars för att Antagningsenheten skall kunna garantera att man får det i tid till terminsstarten. Man kan också ansöka om skolbusskort på grunden trafikfarlig väg.  

Skolan är inte inblandad i hanteringen av busskorten. 

Länk till Antagningsenheten skolskjuts

24 mars 2022