Viktigt datum för anmälan till modersmål

De elever som redan läser modersmål behöver inte göra någon ny ansökan inför höstterminen 2021. De elever som önskar börja läsa modersmål skall snarast anmäla detta till skolan.

Senaste datum för skolan att anmäla nya modersmålselever inför hösten är 15 juni. Det är därför viktigt att vårdnadshavare snarast lämnar in sin ansökan till skolan. Detta gäller också de elever som skall börja förskoleklass till hösten. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ha signerat ansökan.

4 juni 2021