Vi bygger raketer

Vi har under senare delen av terminen arbetat med att prata lite om rymden och bygga raketer.

Uppdaterad: