Temaarbete "Fredagsmysets gata"

Temaarbete ”Vår Gata” ”Fredagsmysets gata”

Varför temaarbete? Varför Storyline?

Vår arbetsform i detta temarbete grundar sig på arbetssättet Storyline.

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning. Typiskt för storyline är att verksamheten koncentreras kring en berättelse som man skapar tillsammans. Under en storyline startar man i deltagarnas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp individuellt och i storgrupp.

Johannesbäcksskolanas tema detta läsår är MÅNGFALD och RESPEKT och i temaarbetet Vår Gata hade vi goda möjligheter att på olika sätt arbeta med mångfald och respekt på flera olika områden.

I temat arbetar vi ämnesövergripande i svenska, kommunikation, SO, vardagsaktiviteter, NO, verklighetsuppfattning, matematik, bild, estetisk verksamhet.

Vi började prata om att jag (Nina) ville att vi skulle prova på ett temaarbete som vi skulle hålla på med länge. Jag sa att jag hade ett förslag, att vi skulle skapa ”Vår gata”. Vi skulle skapa familjer, hus och …

Alla elever var positiva till att prova på temaarbete och att skapa Vår gata.

Uppgift 1 var att döpa gatan. Eleverna tyckte inte att vi skulle kalla den Vår gata, efter lite prat om vad våra gator/vägar heter och lite namndiskussion blev namnet ”Fredagsmysets Gata”.

De arbetsområden som vi arbetat med i temat har varit FAMILJEN, BOSTADEN, TRAFIK och SAMHÄLLSTJÄNSTER.

Som avslutning flmades eleverna en i taget när de berättade om "Fredagsmysets gata". 

Arbetet har givit eleverna en inblick i de områden vi arbetat med. Det har varit ett roligt, engagerande och inspirerande arbetssätt. Eleverna har varit glada och stolta över sina presentationer och de har arbetat med stor inlevelse.

Uppdaterad: