2-3B

Hej och välkomna till klass 2-3B

I den här klassen arbetar vi både individuellt och i grupp utifrån elevernas förutsättningar. Undervisningen är upplevelsebaserad och lustfylld och i flera ämnesområden samarbetar vi i de yngre klasserna.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans!

Hälsningar alla elever och personal i klass 2-3B.

Klasstelefon: 0724513405

Leila Lindell

Klasslärare

Simone Madeon
Olle Willén

Assistent & fritidspersonal

Uppdaterad:

Andra sidor under: 2-3B