1-3A

Välkomna till klass 1-3AHej och välkomna till klass 1-3A

I den här klassen arbetar vi både individuellt och i grupp utifrån elevernas förutsättningar. Undervisningen är upplevelsebaserad och lustfylld och i flera ämnesområden samarbetar vi i de yngre klasserna.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans!

Hälsningar alla elever och personal i klass 1-3A

 

Klasstelefon: 0724513406

 

 

Karl Zettergren

 Assistent och fritidspersonal.

Vera Linn Karlsson

Assistent och Fritidspersonal

Ulrika Söderberg

Klasslärare

Mandå Daiou

Assistent & fritidspersonal.

Uppdaterad:

Andra sidor under: 1-3A