1-2C

Välkommen till 1-2C

Hej och välkomna till klass 1-2C

I den här klassen arbetar vi både individuellt och i grupp utifrån elevernas förutsättningar. Undervisningen är upplevelsebaserad och lustfylld och i flera ämnesområden samarbetar vi i de yngre klasserna.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans!

Hälsningar alla elever och personal i klass 1-2C.

Klasstelefon: 0724513404

Carolina Hyllmar

Klasslärare

Erik Thorselius

Assistent & fritidspersonal.

Anne Nissi

Assistent & fritidspersonal

Annette Sahlberg

Assistent och fritidspersonal

Uppdaterad: