1-2B

Välkommen till 1-2B

Hej och välkomna till klass 1-2B

I den här klassen arbetar vi både individuellt och i grupp utifrån elevernas förutsättningar. Undervisningen är upplevelsebaserad och lustfylld och i flera ämnesområden samarbetar vi i de yngre klasserna.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans!

Hälsningar alla elever och personal i klass 1-2B.

Klasstelefon: 0724513405

Leila Lindell

Klasslärare

Ella Monthan

Assistent & fritidspersonal. 

Olle Willén

Assistent & fritidspersonal

Antonia Wahlberg

Assistent & fritidspersonal 

Uppdaterad:

Andra sidor under: 1-2B