1-2E

Välkommen till 1-2E

Det är många nya elever i klassen och vi tränar på att vara tillsammans, lära oss nya skolrutiner samt att möta nya utmaningar. Vi använder I-pads och kontaktböcker som informationsvägar.

Klasstelefon: 0724513405

Leila Lindell

Klasslärare

Ella Monthan

Assistent & fritids

Mandå Daiou

Assistent & fritids

Erik Strömberg
Assistent & fritids
Antonia Wahlberg

Assistent och fritids

Olle Willén

Assistent & fritids

16 februari 2018