1-2D

Välkomna till klass 1-2 D!

Det är många nya elever i klassen och vi tränar på att vara tillsammans, lära oss nya skolrutiner samt att möta nya utmaningar. Vi använder I-pads och kontaktböcker som informationsvägar.

Klasstelefon: 0724513406

 

 

Ulrika Söderberg

Klasslärare

Karl Zettergren

 Assistent och fritids

16 februari 2018