Grundsärskola

Planeringsdag 28/9 - 2018 (Fritids öppet)

Välkommen till Johannesbäcksskolans särskola. Till höger i menyn hittar du de olika klasserna samt information runt särskolan.

Alla klasser har fått en egen klasstelefon. Du hittar telefonnummrena i fliken klasser och väljer rätt klass du vill nå.

Tryck på länken för att komma till informations brevet om Erika Norstedt.

Brev från rektorn.

Erika Norstedt

Rektor grundsärskolan

16 augusti 2018