Årskurs 5

Åk 5

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. som lin, svenska träslagHandverktyg, redskap och maskiner, som symaskin, strykjärn, stickor, vinkelhake, filar, sågar, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Hantverkstekniker och begrepp som används i samband med de olika teknikerna, maskinsömnad, tillklippning, sömsmån, stickning, räta - aviga maskor, glasspår, gångjärnsinsättning.Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning, och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.Undersökande av materials och hantverksteknikers möjligheterDokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Uppdaterad: