Årskurs 3

Åk 3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Materialens egenskaper och dess användningsområden, som ull och svenska träslag.Handverktyg och redskap, som nålfamiljen, måttband, saxar, strykjärn, sågar filar, vinkelhake, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Enkla former av hantverkstekniker, som tovning, handsömnad, borrningEnkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar. exempel filtfigurer, trätroll, namnskylt

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning, och muntlig utvärdering av arbetsprocessen.utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. som exempel "Annas nya kappa"Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.Några slöjdmaterials ursprung, som ull och svenska träslag.

Uppdaterad: