Musik

Alla elever på Johannesbäcksskolan och Johannesbäcksskolans särskola har undervisning i musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Vill du läsa mer? Titta under musikens kunskapskrav. Du kan också hitta mer om musik under inspriationslänkarna

Elin Hultqvist

Lärare i musik

Uppdaterad:

Andra sidor under: Musik