Musik

Alla elever på Johannesbäcksskolan har undervisning i musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Vill du läsa mer? Titta under musikens kunskapskrav. Du kan också hitta mer om musik under inspirationslänkarna

Elin Hultqvist

Lärare musik

Uppdaterad:

Andra sidor under: Musik