Musik

Alla elever på Johannesbäcksskolan och Johannesbäcksskolans särskola har undervisning i musik. Jag samverkar även med fritidshemmet.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Eleverna sjunger tillsammans vid skolstart samt jul- och sommaravslutningar. Dessutom samlas alla i elever från de yngre åldrarna en gång per termin och sjunger i ett gemensamt "Storsjung". Lucia firas varje december och det är åk 3 som ansvarar för detta tillsammans med mig.

Vill du läsa mer? Titta under musikens kunskapskrav. Du kan också hitta mer om musik under inspriationslänkarna

Gunvor Ankarås

Lärare i musik

19 november 2018