Kunskapskrav

Här kan du läsa mer om innehållet i ämnet musik och vilka kunskapskrav som finns att hämta i läroplanen.

Kunskapskrav för årskurs 6 - Grundskolan

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser
till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Kunskapskrav för årskurs 6 - Grundsärskolan

Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö. Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.

Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.

Uppdaterad: