Händelser under året

Här kan du se vilka större händelser inom ämnet som sker under ett läsår.

Höstterminen

Solrundan

Alla elever på skolan springer tillsammans en uppmärkt bana. Allas strecka adderas sedan ihop för att se hur långt ut i världen vi sprang.

År 2014 kom vi till Odense och 2015 kom vi till Vittangi. 2016 drar vi österut!

Skol DM i friidrott för grundsärskolan

Alla elever från grundsärskolan deltar i en friidrottstävling för hela Uppsala. Alla eleverna får medalj efter väl utfört arbete.

Orientering för åk 6

Elever från åk 6 deltar i en orienteringsdag i Hågadalen tillsammans med andra skolor från Uppsala.

Årstadagen

Åk 6 leder, i samarbete med idrottlärarna, en allaktivitetsdag i Årstaparken.

Vårterminen

Skridskodag  Vi hyr Relitahallen så att alla elever på skolan har möjlighet att åka skridskor. Se bilder och läs mer från vårt senaste besök 2 feb 2016
Vinterdag Under förutsättning att det finns snö så ordnar vi en vinteraktivitetsdag med skidåkning, skridskor och pulka.
Friidrottsdag Alla elever få möjlighet att prova på ett antal olika friidrottsgrenar på Österängen.
Terränglopp Elever från grundsärskolan bjuds in till ett terränglopp tillsammans med alla andra grundsärskolor i Uppsala.
Uppdaterad: