Idrott & Hälsa

Välkommen till ämnet idrott och hälsa!

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån
olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och
miljöer, och
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Susanne Smith

Lärare idrott åk 4-6, lärare åk 6

Lars-Åke Carlsson

Lärare åk 2 och idrott åk 1-3

Uppdaterad: