Kunskapskrav

Nedan följer de kunskapskrav, enligt läroplanen, som vi arbetar efter.

GRUNDSKOLAN ÅK 6

Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och anpassar till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Dessutom för eleven resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

GRUNDSÄRSKOLAN inklusive TRÄNINGSSKOLAN

Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem. Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

(Källa: Läroplanen, Lgr 11)

Uppdaterad: