Hem-och kunsumentkunskap

Här kan du läsa mer om ämnet hem- och kunsumentkunskap.

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.

Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
• hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
(utdrag ur Läroplanen Hem-och konsumentkunskap).

Det ska vi göra genom att:

• Tillaga enkla måltider och öva på uppgifter i samband med måltiden exempelvis diska och duka.
• Använda olika metoder, livsmedel och redskap. Det betyder att vi måste göra olika maträtter och baka olika saker.
• Ge omdömen om ditt arbete och hur ditt resultat blev till exempel varför det blev gott och hur arbetet gick.
• Prata om hur en bra måltid kan vara och tillaga exempel på bra måltider som passar er.
• Prata om hur vi handlar/konsumerar och pengar. Det kan vi göra genom exempelvis besök i butik.
• Prata om reklam och konsumentinformation. Det ska vi bland annat göra genom att titta på olika typer av reklam och göra egen reklam.

Vilket betyg du arbetar dig till beror på med vilken kvalité du gör arbetet.

Läs mer om ämnets kunskapskrav eller prova våra populära recept hemma.

Karin Ericson

Lärare Hem- och konsumentkunskap

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hem-och kunsumentkunskap