FA

 

Välkommen till läsåret 2020/2021!

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är tillgänglig för alla. Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att barnen ska få en mjuk och lekfull övergång mellan förskola och skola. Vi arbetar för att möta varje barn på den nivå där det befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska får träna att samarbeta men också att bli självständiga individer.

Det är också viktigt att barnen under sitt skolförberedande år ska bli bekanta med och kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygade om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme.

I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter, idrott och utflykter. Förskolklassen har samma läsårstider som övriga grundskolan.

Klicka här för att se vad vi gör i klassen.

 

Gabriella Johansson

Klasslärare FA 

Chatarina Forssell

Assistent & fritids

Uppdaterad:

Andra sidor under: FA