Förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

 

I Johannesbäckskolans förskoleklass arbetar vi mycket i temaområden då årstider, högtider och sagor är givna områden.

Klicka här (PPT, 216 KB) för att se en presentation om våra förskoleklasser.

Klicka här på länken för att se Skolverkets utbildningsfilm från Johannesbäcksskolans förskoleklass. 

Det är viktigt med samverkan och vi har därför ett tydligt utvecklat samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem.  Vi utbyter kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Allt i enlighet med skollagen och läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Johannesbäcks särskola och Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum. Vi har dessutom datavagnar och Ipads som kan utnyttjas i klassrummet.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

 

 

Johannesbäcksskolans fritids är öppet 6.30-17.30 och vi håller till i lokalerna bredvid förskoleklassernas klassrum. Ingången är 1:1.

För att nå personalen så kan man ringa på vår fritidsmobil, 072 559 25 01. Detta nummer gäller från och med 1 juli. Tänk på att ni måste vara inskrivna på fritids via e-barn-ungdom för att kunna få omsorg. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass