Förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Blivande förskoleklass hösten 2020

I år blev det ändrade rutiner och tyvärr inte heller någon Karuselldag eller något föräldramöte. Vi har istället spelat in en film om förskoleklasserna på Johannesbäcksskolan som vi kommer att skicka till förskolorna. Senast vecka 23 kommer vi att skicka hem ett informationsbrev tillsammans med klasslistorna. Vi har även ett föräldramöte inbokat den 18/8 kl. 17.00 då vi hoppas att alla kan delta.

Vi ser fram emot att träffa er alla i augusti!

Information från fritids. Om ni är i behov av omsorg under veckorna 32 & 33 så kan ni anmäla det via följande länk: https://forms.gle/QmqqmuGcKmY4oA1y6

Vi behöver ha in er anmälan senast 30/6.

 

Johannesbäcksskolans fritids är öppet 6.30-17.30 och vi håller till i lokalerna bredvid förskoleklassernas klassrum. Ingången är 1:1.

För att nå personalen så kan man ringa på vår fritidsmobil, 070 559 25 01. Detta nummer gäller från och med 1 juli. Tänk på att ni måste vara inskrivna på fritids via e-barn-ungdom för att kunna få omsorg. Mer info om fritids kommer vid skolstart

Det är viktigt med samverkan och vi har därför ett tydligt utvecklat samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem.  Vi utbyter kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Allt i enlighet med skollagen och läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Johannesbäcks särskola och Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum. Vi har dessutom datavagnar och Ipads som kan utnyttjas i klassrummet.

Det finns även fritids i skolans lokaler där verksamheten anpassas utifrån elevernas ålder och intressen.

Klicka här (PPT, 216 KB) för att se en presentation om våra förskoleklasser.

Klicka här på länken för att se Skolverkets utbildningsfilm från Johannesbäcksskolans förskoleklass. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass