Förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Det är viktigt med samverkan och vi har därför ett tydligt utvecklat samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem.  Vi utbyter kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Allt i enlighet med skollagen och läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Johannesbäcks särskola och Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum. Vi har dessutom datavagnar och Ipads som kan utnyttjas i klassrummet.

Det finns även fritids i skolans lokaler där verksamheten anpassas utifrån elevernas ålder och intressen.

Klicka här (PPT, 216 KB) för att se en presentation om våra förskoleklasser.

Klicka här på länken för att se Skolverkets utbildningsfilm från Johannesbäcksskolans förskoleklass. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass