Skogen

En mycket stor del av Sverige består av skog och vi har lärt oss om olika typer av skogar och om växter och djur som finns där.

Vi har också lärt oss om vad man kan göra av skogen och om allemansrätten. Vi har varit ute i en liten skog och letat olika saker och lekt roliga lekar.

Vi har gjort bilder av gamla tidningar och lärt oss om hur gammalt papper blir nytt.

28 september 2016