Redovisning & slöjd

Eleverna har redovisat om upptäcksresande Européer samt slöjdat på elevens val under vecka 9.

I små grupper fick eleverna träna på att berätta om sin Europe som givit sig ut för att upptäcka världen. Det gick bra och eleverna fick även utvärdera varandra och ge kamratrespons.

På elevens val önskade eleverna extra slöjd och Goce ställde upp med lokal, tyger och mallar. Det kommer bli kuddar och mobilfodral.

3 mars 2016