Engelska texter

Eleverna har fått instruerande texter på engelska som är klippta och i oordning som de ska sätta tillbaka i rätt ordning. Att laborera med språket gör att man lättare ser vad som är typiskt för en viss genre och hur texten är uppbyggd.

Vi jobbar också med kommunikativ förmåga, vilket innebär att de samtigt måste träna på att lyssna på andra, göra sig förstådd och samarbeta i grupperna.

22 oktober 2015