Fågelskådning

Klassen har varit fågelskådare under tre veckor och tittat efter fåglar. I ett utav kunskapskraven finns det med att eleverna ska träna sig på att göra en fältstudie.

Här ser ni resultatet av fågelskådningen, där skatan var den fågel som eleverna träffade på mest.

26 februari 2015