Bildberättande

Förutom att kunna framställa olika typer av berättande och informativa bilder så ska eleverna också träna sig på att resonera kring bilder och göra koppling till egna erfarenheter.  Att kunna presentera en bild är en betydelsefull del i bildskapandet. En bild kommunicerar olika saker beroende på i vilket sammanhang och på vilket sätt den presenteras.

Eleverna i 4B berättar för FBK-klassen om sina kollage de framställt i samband med en visning av Stian Holes bilder på Bror Hjorts hus. 

11 maj 2015