Äventyspedagogik

PISA kom med ytterligare ett brev och det stod klart att eleverna var tvungna att lösa diverse mattefrågor runt om skolområdet för att få ledtrådar till sina kära maskotar.

Idrottslärarna Susanne Smith och Lasse Carlsson var PISAS utsedda att hjälpa klasserna under dagen och delade ut ryggsäckar med material. Eleverna fick ett dokument att följa med instruktioner att följa. Mattefrågorna gick bra men att läsa instruktionerna ordentligt var svårare och det krävdes samarbete på hög nivå. Eleverna var duktiga och alla klarade alla 8 stationer och fick bokstäver som skulle leda till ett gömställe.

Båda klasserna fick reda på att maskotarna var inne i klassrummen och började leta febrilt. Birgitta Svensson från expeditionen kom förbi då hon fått ett sms från PISA med en ledtråd som skulle hjälpa eleverna.

Till slut fann båda klasserna sina älskade maskotar och glädjen var total. Alla hade kul och lärde sig massor, trots dåligt väder och ibland trytande tålamod. Alla var nöjda och några undrar ifall PISA är nöjda eller om det kommer fler uppdrag.

4 juni 2015