Fossiler

Vi har lärt oss att fossiler är förstenade djur som levde för många miljoner år sedan.

Uppdaterad: