Oktober

Under hösten har vi arbetat (och gör fortfarande) med människokroppen. Vi började med att prata om evolutionen, hur människan blir till samt om hur kroppen är uppbyggd. Nu jobbar vi oss igenom kroppen med olika organ som utgångspunkt. Under ett besök på Hälsoäventyret fick vi lära oss om hur tobak påverkar oss och på Uppsala Universitet laborerade vi med våra kroppar!

14 november 2016