April

Med hjälp av håvar och luppar upptäckte vi och lärde känna livet under ytan i Fyrisån. Djuren bestämdes med bestämningsnycklar och vi fick undersöka utvalda djur med stereolupp på Biotopia.

2 maj 2016