Samarverkan

Ett av uppdragen som Sams har gett oss är att vi ska samarbeta med andra klasser! Vi har tagit till oss detta och har samarbetat tillsammans med FA, 2A, 4B och 6A.

Här kan ni se bilder ifrån när vi samatbetade med 2A. Vi lärde ut spelregler för först över samt schack!

21 april 2015