Kul med matte - problemlösning!

Problemlösning i matematik arbetar vi med ofta. Vi arbetar på olika sätt i helklass, i grupp, i par eller enskilt. Vi brukar avsluta med gemensam genomgång på tavlan där vi får komma fram för att visa och berätta hur vi har löst uppgiften. Det är roligt med problemlösning!

Uppdaterad: