Nationella prov åk 6

De nationella proven i årskurs 6 genomförs under en provperiod som fastställs av Skolverket. Proven fungerar som ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 ska genomföras i skolor under perioden våren: 

Svenska 5/2 och 7/2

Engelska 8/4 och 10/4

Matematik 6/5 och 8/5

(www.skolverket.se)

Skolan kommer inte att bevilja ledigheter under denna period.

Uppdaterad: