Gamla Uppsala

Vi åkte till Gamla Uppsala museum och lärde oss om Järnåldern.

Uppdaterad: