Kreativ problemlösning

I 2a jobbar vi tillsammans med problemlösning. Det är ganska svåra uppgifter, men tillsammans och med laborativt material så löser vi dem!

Uppdaterad: