Samarverkan

Ett av uppdragen som Sams har gett oss är att vi ska samarbeta med andra klasser! Vi har tagit till oss detta och har samarbetat tillsammans med 4A.

Här kan ni se bilder ifrån när vi samatbetade med 4A. Vi fick lära oss spelregler för först över samt schack!

Uppdaterad: