Nationella prov åk 3

De nationella proven i årskurs 3 genomförs under en provperiod som fastställs av Skolverket. Proven fungerar som ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 12 mars - 18 maj 2018 (vecka 11-20).

(www.skolverket.se)

Skolan kommer inte att bevilja ledigheter under denna period.

3 juli 2017