Grodans livscykel

Vi har arbetat med grodans livscykel och då tränat på att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt. Vi har också gjort ett grod-pussel och tränat finmotorik.

Uppdaterad: