Besök på Biotopia

Klassen läser och lär om Sveriges olika naturtyper och djur. Då passade ett besök på Biotopia väldigt bra.

Eleverna visade stort intresse för djuren i de olika miljöerna.4-6C besöker Biotopia.

29 april 2015