September

Sammanlagt sprang klassen 209 varv på "solrundan"!

 

 

Vi är i Gunstaparken och leker.

Uppdaterad: