Mattefaddrar

Vi har startat arbete med mattefaddrar, vilket betyder att klassen träffar elever från 4B med jämna mellanrum och räknar matte tillsammans. Barnen får hjälp att samtala/lösa/räkna tillsammans med en egen mattefadder. På det här viset får alla träna sina matematiska förmågor.

Uppdaterad: