4B

Välkommen till 4B:s sida!

Välkomna till åk 4!

Här går det 19 elever tillsammans, och de flesta av oss har känt varandra sedan förskoleklass. Vi har samma lärare med oss från årskurs 1-3 vilket känns tryggt och bra.

Information kring klassen skickas hem via Unikum och i elevernas kalendrar. 

 

 

 

 

Stina Engblom

Klasslärare 4B

Benny Jedland

Assistent & fritids

Uppdaterad:

Andra sidor under: 4B