Sportlovsanmälan v 8

Snart är det sportlov och fritids är öppet som vanligt. Både vi och köket behöver veta vilka som kommer och vilka tider barnen vistas på fritids.


En vädjan till Er föräldrar att meddela oss om ditt barn ska var ledigt. Under jullovet visade det sig att vi endast hade 1/3 barn här än som var anmält. Detta innebär onödiga personal- och matkostnader som vi gärna vill undvika.

Vi behöver er anmälan senast 1/2.

Tack och hälsningar fritidspersonalen

 

 

Fyll gärna i de tider barnet går på fritids. Är inte bindande utan går att ändra.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
19 januari 2016