Lovinformation

Aktuell information om kommande lov.

När skolan är stängt har fritids öppet alla vardagar (utom vissa planeringsdagar, se nedan).

Det är viktigt att vi får återkoppling för vår planeringsskull men även köket behöver veta hur många luncher som ska serveras. Det här är framför allt viktigt för de elever som har speciella allergier och specialkost. Tack för ert samarbete.

Fritids är öppet som vanligt under sportlovet v 8 22/2-26/2.

Anmäl gärna era vistelsetider  under lovet så snart ni kan.

Följande tider under läsåret 2015/2016 är fritids stängt för planeringsdagar där all skolans personal behövs närvarande:

10/6 samt 15-16/8

Hälsningar,

Fritidspersonalen

19 februari 2016