Om oss och hur vi jobbar.

På Skattkistans fritids går elever från grundsärskolan. Vi har egna lokaler på skolan och möjlighet att anpassa verksamheten utifrån elevernas ålder och intresse. De flesta elever åker skolskjuts till och från skolan.

Vi arbetar utifrån "Måldokument för fritidshemmen inom Vård och bildning i Uppsala kommun" och fokuserar mycket på samverkan och ansvarstagande. Vår målsättning är att alla elever på fritids ska lära sig att se olikheterna hos varandra som en tillgång. 

Vi ger eleverna redskap att kunna lösa eventuella konfliker genom att samtala med berörda. Då är det också viktigt att barnen känner sig sedda och lyssnade på. Vi vill att barnen lär sig att ta ansvar för sin framtid. Att det vi lär dem blir en naturlig del i deras vardag.

Under vårterminen jobbar vi med vår årliga vårshow. Eleverna är själva med och bestämmer vad de ska uppträda med. Efter att vi har tränat under våren har vi sedan två uppvisningar, ett genrep inför grundskolans elever och sen en kvällsföreställning för alla elevers familjer. Detta stärker både deras sjävkänsla och självförtroende.

Länkar: Måldokument (PDF, 972 KB)

Uppdaterad: