Om oss och hur vi jobbar.

På Skattkistans fritids går elever från grundsärskolan. Vi har egna lokaler på skolan och möjlighet att anpassa verksamheten utifrån elevernas ålder och intresse. De flesta elever åker skolskjuts till och från skolan.

Vi arbetar utifrån "Måldokument för fritidshemmen inom Vård och bildning i Uppsala kommun" och fokuserar mycket på samverkan och ansvarstagande. Vår målsättning är att vi vill att alla barn på fritids ska lära sig att se olikheterna hos varandra som en tillgång.

Vi lär barnen ta ansvar för sin egen arbetsmiljö genom att vara delaktiga i dagliga sysslor t ex vattna blommor, torka bord, hålla ordning på sitt material. Vi sopsorterar och tar hand om kompost och returpapper.

Vi ger eleverna redskap att kunna lösa eventuella konfliker genom att samtala med berörda. Då är det också viktigt att barnen känner sig sedd och lyssnad på. Vi vill att barnen lär sig ta ansvar för sin framtid. Att det vi lär dem blir en naturlig del i deras vardag.

Vi ger positiv feedback och stöd i allt de gör.

 

Länkar: Måldokument (PDF, 972 KB)

16 februari 2018