Lovinformation

Skolstart Måndagen den 20/8-2018.


När skolan har stängt är fritids öppet alla vardagar (utom vissa planeringsdagar, se nedan).

Det är viktigt att vi får återkoppling för vår planeringsskull men även köket behöver veta hur många luncher som ska serveras. Det här är framför allt viktigt för de elever som har speciella allergier och specialkost. Tack för ert samarbete.

Anmäl gärna era vistelstider till loven så snart ni kan. 

Under sommarlovet kommer det inte finnas någon rektor på plats hos oss på Skattkistansfritids. De ansvariga är: 

Vecka 26 – Barbara Kowalska 018-7272028  0725748091
Vecka 27 – Lotta Åkerman 018-7275302  0767988221
Vecka 28 – Anette Horrsell 018-7274837 076-1400950
Vecka 29 – Ingela Pettersson 018-7275484  0761283056
Vecka 30 – Anders Pettersson 018-7275414    0708216464
Vecka 31 – Ingela Hamlin 018-7276714  0708563735
Vecka 32 – Ingela Pettersson 018-7275484  0761283056 

 

Följande tider under 2017-2018 är fritids stängt för planeringsdagar:

15/6
16/8
17/8

 

Hälsningar
Skattkistan

13 juni 2018