Anmäl vistelsetider (ej lov)

Det är viktigt för oss att veta vilka tider ditt barn ha vara på fritids. Var vänliga och anmäla de vistelsetider som gäller för ditt barn.

För er som har stående tider finns här en möljlighet att fylla i dessa på weben. Tiderna skickas i ett mail till fritidspersonalen som tar hand om uppgifterna.

Inför kommande lov fyller ni i era vistelsetider under respektive lov.

Glöm inte antecka de dagar som vi har stängt, för att kunna planera tillsammans med övrig personal på skolan.

Stängningsdagar under vt 2018: 8/1 samt 12/6.

Tack för ert samarbete, hälsningar fritidspersonalen

 

Vistelsetider

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Var vänlig och meddela startdatum för höstterminen (eller veckonummer vid byte av tider)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
15 januari 2018