FB

Välkommen till FBs sida!

Välkommen till FB

Vi är 28 elever i vår klass och vi är alldeles nya på skolan. Vi kommer från många olika förskolor men känner redan varandra bra. Vi vuxna som arbetar i klassen är Anna Näsström, Thessan Elmgren och Susanne Stärnman. Thessan och Susanne arbetar även på fritids.

Vi kommer att arbeta med olika teman i klassen som till exempel årstiderna, jag och min familj, rymden, klockan och tiden. Sagor och berättelser har en viktig betydelse i undervisningen och har en given plats varje dag. Vi arbetar mycket med olika barnboksförfattare och illustratörer och så har vi naturligtvis mycket skapande verksamhet.

Under höstterminen får alla klasser på skolan författarbesök och en teatergrupp kommer till oss med föreställningar för alla klasser. Vi har också gemensamma teman med övriga skolan och vårt värdegrundsarbete handlar i år om respekt och mångfald.

Anna Näsström

Klasslärare åk F

Thessan Elmgren

Assistent & fritids

Susanne Stärnman

Assistent & fritids

10 januari 2018